Какво правя

С

март-Рей Консултинг е фирмата, която създадох след приключване на втория ми кметски мандат. Тя е насочена към консултантска дейност.

Това, което правя е разработка на бизнес-планове, разработка и управление на проекти, включително по европейските програми, разработка и поддържане на системи за управление на качеството. Години наред се занимавах с разработка и поддържане на интернет страници, но почетната ми възраст намали рязко броя на клиентите ми. Поддържам няколко сайта, повечето от които са лично мои.

Значителна част от дейността ми са различни обучения, свързани с местните власти, както и по други актуални теми.

През 2020 година проведох два пъти 200 часово обучение за млади хора на тема "Дигитални умения" в рамките на проекта EDIBO, едното присъствено, а второто, поради ограниченията, наложени от COVID-19 - дистанционно. 

П

рез 2012 година станах член на неправителствената организация "Клуб за развитие на гражданското общество", която работи основно в областта на устойчивата градска мобилност. Участвал съм в редица европейски проекти: TRANSDANUBE, SEEMORE, BUMP, ENDURANCE, PROSPERITY, TRANSDANUBE.PEARLS, Last Mile, ECCENTRIC, SABRINA като експерт.

В рамките на проекта BUMP обучавах общински служители от 10 големи български общини и участвах в разработката на техни Планове за устойчиво градска мобилност.

Разработил съм и поддържам сайта на клуба www.csdcs.org , интернет мрежата ENDURANCE в България, електронния бюлетин на клуба.

В

инаги активно съм работил в неправителствените организации.

От 1993 година до момента съм председател на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата на Добрич. Заедно с това съм член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Палатите се занимават с предоставяне на услуги и подкрепа на бизнеса.

От 1998 година съм председател на Управителния съвет на Фондацията за реформа в местното самоуправление. Фондацията беше основана през 1996 година с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и направи много за развитието и утвърждаването на местното самоуправление в България.

И в двете организации работя на обществени начала и не получавам възнаграждение за работата си.