src

Смарт-Рей Консултинг

Фирма "Смарт-Рей Консултинг" ООД е регистрирана на 19.02.2002 г. с основен предмет на дейност извършване на консултантски услуги за общини и фирми.

Фирмата има повече от четиринадесет години активна дейност и е изпълнила договори с десетки клиенти.

Основни направления на дейност са:

 • системи за управление - разработка, внедряване, поддържане, одитиране;
 • проекти - разработка и управление;
 • бизнес - разработка на стратегии, анализи, планове, инвестиционни предложения, "асансьорни речи", презентации;
 • обучения;
 • WEB дизайн.

Разработка и управление на проекти

Консултантската дейност на "Смарт Рей Консултинг" за изготвяне на проекти на фирми за получаване на финансиране от Европейските програми и фондове и други източници на финансиране включва предоставяне на информация, предпроектно консултиране, разработка на проектната документация, управление, мониторинг и отчитане на изпълнението на проектите. Апликационните форми на отделните Европейски програми, както и изискванията на управляващите органи относно разработката на проектите и тяхната реализация имат съществени различия, а неизпълнението им автоматично води до отказ от финансиране. Изпълнението на проектите е съпроводено със стриктно следване на процедури и създаване на многобройни отчетни документи, като нарушенията и грешките водят до финансови санкции.

Затова консултанската помощ от експерти, които са натрупали опит в реализацията на много проекти, гарантира на фирмите успешно участие в усвояването на Еропейските фондове.

В процеса на предпроектното консултиране "Смарт Рей Консултинг" ще Ви помогне:

 • да установите отговаря ли фирмата Ви на критериите за финансиране по конкретна Европейска програма;
 • да съпоставите и прецизирате вашите цели и очаквания с целите на програмата и да отговорите на критериите за допустимост;
 • да се ориентирате в размера на възможното финансиране и да определите собственото си финансово участие;
 • да се информирате за сроковете и продължителността на проекта и да определите времевата му рамка.

Разработката на проекта цели да обоснове идеята Ви икономически, финансово и социално и да покрие стриктно изискванията на програмата. В тясно взаимодействие със специалисти от фирмата "Смарт Рей Консултинг" ще разработи:

 • цели на проекта и обосновка на неговото реализиране от гледна точка на програмните цели и приоритети;
 • подробно описание на дейностите и доказателства за тяхната реализуемост с капацитета и ресурсите на фирмата;
 • измерители и критерии за постигане на резултатите от изпълнението на проекта;
 • финансов анализ и финансов план на проекта.

"Смарт Рей Консултинг" ще Ви помогне да окомплектовате проекта с всички изисквани документи в необходимия вид и да го внесете за разглеждане, както и да подготвите допълнителни документи, ако бъдат поискани.

След спечелване на проекта "Смарт Рей Консултинг" може да Ви помогне да го реализирате и отчитате текущо и окончателно, като изготвя необходимите документи, отчетни данни и доклади и подготвя тръжни и други процедури.

projects

Системи за управление

quality management

"Смарт Рей Консултинг" разработва, внедрява и поддържа Системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти: - EN ISO 9001:2015 ("Системи за управление на качеството. Изисквания"); - EN ISO 14001:2015 ("Системи за управление на околната среда. Указания за използването им"); - BS OHSAS 18001:2007 ("Системи за управление на безопасността и здравето при работа. Изисквания"); - SA 8000:2008 ("Социална отговорност"); - EN ISO 50001:2011 (Системи за енергиен мениджмънт. Изисквания с указания за прилагане").

Има много причини една фирма да се сертифицира и да поддържа изискванията на стандартите:

 • Постигане, поддържане и повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги;
 • Оптимизиране на процесите във фирмата, намаляване на разходите, подобряване на фирмената култура;
 • Подобряване на енергийната ефективност; 
 • Доказване на клиентите и партньорите възможностите и високото ниво на функциониране на фирмата;
 • Повишаване на конкурентноспособността, навлизане на нови пазари и намиране на нови партньори;
 • Не на последно място - сертификатите се изискват за участие в търгове за получаване на държавни и общински поръчки.

Стандартите са приложими за всяка фирма, независимо от оборота, броя на персонала, предмета на дейност и структурата. Консултантската помощ е необходима за бързо и ефективно разработване и внедряване на системите за управление, както и за успешното им сертифициране.

"Смарт Рей Консултинг" консултира и извършва дейностите по разработване, внедряване и сертифициране на отделни системи, както и интегрирани системи, следвайки проверена в практиката етапност:

 • Запознаване с фирмата, нейните изисквания и очаквания.
 • Преглед на текущото състояние на фирмата за съответствие с изискванията на стандарта.
 • Формиране на работен екип и провеждане на първоначално обучение.
 • Събиране на необходимата информация и документи.
 • Разработка на документите на системата за управление.
 • Обсъждане на разработените документи със структурните звена на фирмата, които предстои да ги прилагат. Извършване на корекции.
 • Внедряване на системата. Провеждане на обучение на служителите за системата като цяло и за работа с документите, които пряко се отнасят към дейността им.
 • Наблюдаване на функционирането на системата за договорен период. Внасяне на корекции при необходимост.
 • Провеждане на вътрешен одит и подготовка на фирмата за сертификационен одит. 10. Участие в процеса на сертификация до получаване на необходимия сертификат.

"Смарт Рей Консултинг" извършва също текущо поддържане на вече сертифицирани системи, преработка, интегриране с нови системи, подготовка за текущи одити и за одити за ресертификация.

Бизнес проекти и анализи

"Смарт-рей Консултинг" подпомага предпримачите с разработка и управление на бизнес-проекти.

Фирмата извършва маркетингови проучвания и анализи.

"Смарт-рей Консултинг" превръща бизнес идеи в инвестиционни проекти и предложения за финансиране, представя ги с презентации, elevator pitches и excel dashboards.

Извършва се цялостна разработка на бизнес идеи, включително с SWOT анализ, проучване на конкурентите, бизнес-модел, времеви графици, финансов план с парични потоци, анализ на рисковете.

Фирмата консултира структуриране на бизнеса, управление на персонала, разработване на стратегически документи, мисия, визия, дългосрочни планове.

"Смарт-рей Консултинг" подпомага намирането на партньори в страната и чужбина.

business

WEB дизайн

web design 01

web design 02

web design 03

web design 04

web design 05

web design 06

"Смарт Рей Консултинг" разработва нови web сайтове, landing pages, извършва редизайн, обновяване и поддръжка на съществуващи. Отличителна черта на фирмата е комплексния и индивидуален подход към всеки клиент, независимо дали това е фирма, неправителствена организация, община или отделна личност.

Проектите започват с обсъждане на идеята и изискванията и завършват с обучение как да се работи самостоятелно със сайта. В непрекъснат диалог с клиентите се разработва структурата на сайта, удобна за посетителите навигация, оригинален дизайн, подбират се подходящи функции и съдържание. Сайтовете са разработват на базата на Content Managemen System, което дава възможност на клиентите, без да се налага да придобиват специални познания, след кратко обучение, сами да ги обновяват и поддържат.

"Смарт Рей Консултинг" НЕ ИЗПОЛЗВА ГОТОВИ ШАБЛОНИ, в които да вмъкне няколко текста и изображения, предоставени от клиента.

Проектите преминават през следните етапи:

 1. Обсъждане на идеята. Запознаване със съществуващи сайтове, за които клиентът смята, че отразяват неговите потребности.
 2. Определяне на концепцията, целите на сайта и неговата потребителската аудитория.
 3. Намиране на конкурентни сайтове, проучване на структурата, съдържанието и функционалността им.
 4. Разработване на техническо задание. Уточняване на взаимните задължения по изработката на сайта и график на хода на работата.
 5. Разработка на структура на сайта, разработка на навигацията, избор на вградени функции.
 6. Разработка на варианти на цветовата гама и дизайна на сайта, обсъждане с клента и определяне на графичния дизайн.
 7. Определяне на домейн и осигуряване на хостване на сайта на сървър.
 8. Разработване на програмния код на сайта.
 9. Подготовка на текстовете и изображенията. Подпомага се клиента да подбере и разработи подходящи текстове и изображения, съобразени със спецификата на Интернет.
 10. Зареждане на сайта с текстове и изображения.
 11. Тестване на сайта на различни браузъри и внасяне на корекции при необходимост.
 12. Регистрация на сайта в Google Analytics за следене и анализ на посещаемостта.
 13. Оптимизация на сайта за търсещите машини.
 14. Обучение на клиента за самостоятелна поддръжка на сайта.
 15. Поддръжка на сайта до 1 година след пускането му в действие.

Нашият офис

Смарт-Рей Консултинг

Координати за GPS - 43.423829, 27.823334

Телефон: +359 896 793977

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: с.Стожер, Област Добрич 9350 ул."Пирин" 1

Адрес за кореспонденция:

Добрич 9300 ул."Трети март 42 вх А ап.9

Можете да ни пишете

 

Please publish modules in offcanvas position.