lachezar rossenov 01a

През досегашния си живот съм правил много, различни и много интересни неща.

Никога не съм скучал и ако нещо не ми е достигало - това е само времето.

На този сайт съм отбелязал по - важното, което ми се е случвало в публичната сфера.

Научих много и продължавам да уча.

Опитвам се да помогна на по-младите от мен с опита и знанията си в областта на управлението, местните власти и бизнеса. Затова се насочих към консултантска дейност.

А професията си поддържам, като създавам и поддържам Интернет сайтове.

Надявам се да Ви бъда полезен.

Не се колебайте да се свържете с мен по телефона, чрез електронната поща или както Ви е удобно.

Биографични данни

Дата и място на раждане - 29 септември 1948 г., Добрич

Семейно положение - Женен, две дъщери

Езици - Английски и руски език

Образование:

2012 - 2014, Варненски свободен университет, магистър "Европейска администрация"

1967 - 1972, Технически университет, София, магистър "Поддръжка и експлоатация на електронно-изчислителна техника"

1963 - 1967, Техникум по механотехника, Добрич - електротехник

Допълнителна квалификация:
Стратегическо планиране, управление на персонала, управление на проекти, управление на качеството, управление на неправителствени организации, местно икономическо развитие, външнотърговски отношения, работа в екип, лобиране, компютри, WEB design

Одитор ISO 9001

Тест на MENSA, IQ=176

Членство:

От 1998 г. - ROTARY
От 2012 г. - Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество"

lachezar rossenov 02a

 

Професионална кариера

2012 - 2014, Координатор "Информационно осигуряване" в проект на Националното сдружение на общините в Република България

2010 - 2012, Ръководител на компоненти "Общинска администрация" и "Общински съвети" на проект DEMI на USAID в Косово

От 2003 г. и понастоящем, Управител на Смарт-Рей Консултинг ЕООД

1995 – 2003, Кмет на Община град Добрич

1993 – 1995, Съдружник и управител на Рекламна къща “ЕОС”

1990 – 1995, Съдружник и президент на ЕОС Холдинг ООД

1990 – 1991, Председател на Временния изпълком на Община град Добрич

1989 – 1990, Генерален директор на Българо - съветско предприятие "Агроавтоматика" ООД

1987 – 1989, Заместник-директор по производствените въпроси, Заместник-директор по техническите въпроси на Завода за електронна и нестандартна апаратура, Директор на Научно-технически център към Завода за електронна и нестандартна апаратура

1977 – 1987, Завод за електронна и нестандартна апаратура град Добрич - монтьор, началник участък, водещ технолог, ръководител на развойно звено

lachezar rossenov 03a

Опит в местното самоуправление

lachezar rossenov 04a

2010 - 2012, Ръководител на компоненти "Общинска администрация" и "Общински съвети" на проект DEMI на USAID в Косово

2003 – 2007, Общински съветник в Община град Добрич

2003, Член на работната група по финансова децентрализация към Министерски съвет

2001 - 2003, Член на Съвет за координация на дейностите по интегрирано административно обслужване към Министерски съвет

От 1998 и понастоящем, Председател на Управителния съвет на Фондация за реформа в местното самоуправление

1996 – 1998, Член на Управителния съвет на Фондация за реформа в местното самоуправление

2000 – 2003, Член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България

1996 – 2000, Заместник – председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България

1996, Член на Инициативния комитет за създаване на Национално сдружение на общините

1995 – 2003, Кмет на Община град Добрич

1991 – 1995, Общински съветник в Община град Добрич

1990 – 1991, Председател на Временния изпълком на Община град Добрич

Опит в неправителствения сектор

От 2012 и понастоящем, Член на Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество"

2003, Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение “Култура и туризъм на българския Североизток”, Варна

2003 – 2004, Учредител и заместник – председател на Управителния съвет на Общинска мрежа за енергийна ефективност

2002, Учредител на сдружение за културен туризъм "Виа Понтика"

2000 – 2003, Член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България

1996 – 2000, Заместник – председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България

1996, Член на Инициативния комитет за създаване на Национално сдружение на общините

От 1998 и понастоящем, Председател на Управителния съвет на Фондация за реформа в местното самоуправление

1996 – 1998, Член на Управителния съвет на Фондация за реформа в местното самоуправление

1997 - 2001 и 2004 - 2015, Учредител и член на Управителния съвет на Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Добрич

1996 - 2003, Учредител и председател на Управителния съвет на Европейски клуб, Добрич

1995 - 1998, Учредител и член на Управителния съвет на Българска асоциация за партньорство

От 1993 и понастоящем, Председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата, Добрич, член на Съвета на председателите и на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата

1991, Учредител на Търговско-промишлена палата, Добрич

lachezar rossenov 05a

Опит в европейската интеграция

lachezar rossenov 06a

От 2012 - Член на Работната група за Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2014 - 2020 г.

2009 – 2010, Член на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния

2009 – 2010, Член на Съвместния направляващ комитет по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния

2005 – 2007, Член на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз

2003 – 2008, Председател на Постоянната работна група по мерки 2.2 и 2.3 на САПАРД

2003 – 2004, Съпредседател на Смесения комитет между Комитета на регионите на Европейския съюз и Националното сдружение ва общините в Република България

2002 – 2003, Води преговорите с Комитета на регионите на ЕС за създаване на Смесен комитет между Комитета на регионите и Националното сдружение на общините в Република България, организира първата съвместна конференция между Комитета на регионите и Националното сдружение на общините в Република България

2002 – 2003, Член на Работна група 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” към Съвета по европейска интеграция

2002 – 2003, Член на работната група по “Комуникационна стратегия на България в процеса на присъединяване към ЕС” към Министерството на Външните работи

2001 - 2003, Учредител и член на Управителния съвет на Еврорегион “Дунав Изток”

2000 – 2004, Член на Българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

1998 – 2000, Член на Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони

1996 – 1998, Ръководител на Българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, член на Постоянния комитет

Можете да ми пишете

 

Please publish modules in offcanvas position.